Over Restaura

Over Restaura

Restaura richt zich op het behandelen en onderzoeken van archeologische voorwerpen. We werken aan voorwerpen van diverse materialen zoals metaal, glas, hout, leer en aardewerk en combinaties. In ons restauratieatelier beschikken we over de nodige faciliteiten voor het uitvoeren van een juiste conservering en restauratie en onderzoek.

Ons team bestaat uit specialisten met een gedegen kennis van restauratie en archeologie. Ze hebben een universitaire- en/of interne praktijkopleiding doorlopen. Naast hun discipline in het restauratievak beschikken ze over aanverwante kennis zoals het vervaardigen van replica’s, het maken van röntgenopnamen of het uitvoeren van XRF-analyses. Onze archeologen kunnen in het veld blokbergingen uitvoeren zodat complexe vondsten in het restauratieatelier verder kunnen worden uitgewerkt.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van restauratietechniek en materiaalkennis onderhouden wij een goede relatie met collegae in binnen- en buitenland.

Wij streven ernaar aan ons toevertrouwde voorwerpen optimaal te behandelen en te omgeven met de grootst mogelijke zorg.