Projecten

Schede leer

Merovingisch glas Uden

Ondersteuningen

Wij vervaardigen permanente ondersteuningen. De ondersteuningen worden afgestemd op het betreffende voorwerp. Hierdoor worden breekbare voorwerpen hanteerbaar en kunnen zware voorwerpen gemakkelijker verplaatst worden. De ondersteuningen worden zodanig uitgevoerd dat deze geschikt zijn voor expositie.

Blokbergingen

Complexe vondsten kunnen door onze archeologen geborgen worden. Wij beschikken over de materialen en kennis om in korte tijd een vakkundige blokberging uit te voeren. In het restauratieatelier kan de blokberging verder worden opgegraven en onderzocht. Voorwerpen kunnen direct worden geconserveerd.

XRF-analyse

XRF of röntgenfluorescentiespectrometrie is een techniek om op non-destructieve wijze vast te stellen welke chemische elementen er in een monster of voorwerp aanwezig zijn. Hiermee kunnen bijvoorbeeld legering worden ontleed. De resultaten van de meting worden gevat in een rapport.

Röntgenonderzoek

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de selectie van moeilijk herkenbare voorwerpen door het
maken van röntgenopnamen. De röntgenopnamen laten zien welke voorwerpen het betreft, in hoeverre de voorwerpen zijn behouden en welke verborgen archeologische waarde deze kunnen vertegenwoordigen.

Tekenen

Soms is aanvullende documentatie van een voorwerp nodig naast foto’s. Een tekening kan meer informatie bieden voor studie. Bijvoorbeeld de uitleg van leren schoendelen of een doorsnede van aardewerk.

Hout Gemeente Zwolle

Schoenen Zutphen

Bronsschat Westfrisiaweg