Röntgenonderzoek

Röntgenonderzoek

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de selectie van moeilijk herkenbare voorwerpen door het
maken van röntgenopnamen. De röntgenopnamen laten zien welke voorwerpen het betreft, in hoeverre de voorwerpen zijn behouden en welke verborgen archeologische waarde deze kunnen vertegenwoordigen.