XRF-analyse

XRF-analyse

XRF of röntgenfluorescentiespectrometrie is een techniek om op non-destructieve wijze vast te stellen welke chemische elementen er in een monster of voorwerp aanwezig zijn. Hiermee kunnen bijvoorbeeld legering worden ontleed. De resultaten van de meting worden gevat in een rapport.