Restauratie IJzertijd wagengraf Heumen

Restauratie IJzertijd wagengraf Heumen

De bijzondere vondst van een vroeg La Tène wagengraf in Heumen is gepresenteerd in Museum Het Valkhof. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, Museum Het Valkhof en de Vrije Universiteit werkt Restaura aan het onderzoek en de restauratie van het graf.

Het graf is illegaal opgegraven en de inhoud is overgedragen aan de provincie Gelderland. De Vrij Universiteit onderzoekt het vondstcomplex onder leiding van Nico Roymans. Restaura zorgt voor de conservering en restauratie.

De diverse delen van de situla. In de ronde bodem is in de IJzertijd bewust beschadigd door er een gat in te slaan.

De inhoud van het graf bestaat uit delen van een wagen, een bronzen situla, diverse sierschijven en -knoppen en een kleine aardewerken beker. Het materiaal is verzameld uit de brandstapel en bewust beschadigd voordat het is begraven.

De voor- en achterzijde van diverse phalerae/sierschijven afkomstig van het paardentuig.

De vondsten zijn onderzocht met onder andere röntgenopnamen en XRF-analyses. Nu begint de restauratie van de stukken. De recente schade wordt onder handen genomen en we werken toe naar de presentatie van de vondsten in Museum Het Valkhof.